Giới thiệu Làng Thông Minh IEEE

Làng thông minh IEEE tên Tiếng Anh IEEE Smart Village (ISV) có một cách tiếp cận độc đáo để hỗ trợ các cộng đồng nghèo về năng lượng trên thế giới bằng cách cung cấp một giải pháp toàn diện kết hợp năng lượng tái tạo, giáo dục dựa vào cộng đồng và các cơ […]

Bình Dương sẽ có… “Làng thông minh”

“Kế hoạch thực hiện đề án xây dựng “Làng thông minh” đã được UBND tỉnh phê duyệt về mặt chủ trương. Sau khi đề án xây dựng “Làng thông minh” được thông qua, ngay trong quý 3 năm nay, chúng tôi sẽ dồn sức triển khai. Trong giai đoạn 2021 – 2023, chúng tôi sẽ […]

Làng du lịch văn hoá thông minh thay đổi diện mạo nông thôn

Ngày nay, xu hướng làng thông minh và du lịch xanh hậu Covid-19 sẽ góp phần thay đổi cuộc sống thôn thôn của người nông dân. Thông qua Internet, những nông dân người dân tộc Dao như anh Triệu Quý Bảo (thôn Nà Lòa, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) có thể […]

Phát triển kinh tế nông thôn ở các nước và thực tiễn tại Việt Nam

Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là chủ trương, hướng đi đúng đắn, phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất cũng như đời sống của người dân nông thôn. Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn […]

Làng thông minh là gì? Khái niệm về làng thông minh

Khái niệm về Làng thông minh (LTM) được trình bày trong báo cáo kết quả về dự án các làng thông minh của Hội đồng Châu Âu (EU, 1) như sau: Làng thông minh (Smart Village) là một cộng đồng ở khu vực nông thôn, thúc đẩy kết nối, giải pháp và tài nguyên kỹ […]